Trả góp %
 • CPU: I5 6440 HQ
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG: SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ: Intel HD Graphics
9,900,000đ
Giảm 8% Trả góp %
 • CPU: Intel® Core™ i3 – 6006U
 • RAM: 4GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128G
 • ĐỒ HOẠ: Intel® HD Graphics 520
5,990,000đ 6,500,000đ
Giảm 17% Trả góp %
 • CPU : I5 8350U, i7-8650U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG: SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
10,000,000đ 12,000,000đ
Giảm 3% Trả góp %
 • CPU: i5-5300U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
8,690,000đ 8,990,000đ
Giảm 5% Trả góp %
 • CPU: Intel Core I5 7300U
 • RAM : 8GB DDR4
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
9,800,000đ 10,290,000đ
Giảm 14% Trả góp %
 • CPU : I5 6300HQ
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics 520
9,500,000đ 10,990,000đ
Trả góp %
 • CPU : I5 6200U
 • RAM: 4GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128GB
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics 520
8,800,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5 6200U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
9,000,000đ
Trả góp %
 • CPU: I7 5600U
 • RAM: 4GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
9,000,000đ
Giảm 11% Trả góp %
 • CPU : I3 6006U
 • RAM : 4GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128G
 • ĐỒ HOẠ : Intel Graphics
6,500,000đ 7,290,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5 6300U, I7 6600U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG: SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : intel Graphics
8,900,000đ
Giảm 25% Trả góp %
 • CPU: I7 6700U
 • RAM: 8G
 • Ổ CỨNG : SSD 256GB
 • ĐỒ HOẠ : Intel Graphics
9,000,000đ 12,000,000đ
Hiện tại có 68 sản phẩm trong 0 trang.