Trả góp %
 • CPU : I5 8350U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG: SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
12,000,000đ
Trả góp %
 • CPU : I5 6200U
 • RAM: 4GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128GB
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics 520
8,800,000đ
Trả góp %
 • CPU : AMD Ryzen 5 5500U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : AMD Radeon™ Graphics
15,000,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5 1012U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
13,990,000đ
Trả góp %
 • CPU : i3-1115g4
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel UHD Graphics
13,500,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5 7200U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics 620
11,290,000đ
Trả góp %
 • CPU: I7 6600U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
10,290,000đ
Trả góp %
 • CPU: I7 5600U
 • RAM: 4GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
9,000,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5-7200U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ: Intel HD Graphics 520
11,290,000đ
 • CPU: I5-6300U, I7-6600U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics 620
10,500,000đ
Trả góp %
 • CPU : RYZEN 5 5500U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ: Intel HD Graphics
18,290,000đ
Trả góp %
 • CPU: I7 1165G7
 • RAM: 16GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
19,590,000đ
Hiện tại có 30 sản phẩm trong 0 trang.
Liên hệ ngay