Trả góp %
 • CPU: Intel Core I5 7300U
 • RAM : 8GB DDR4
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
10,290,000đ
Trả góp %
 • CPU : I7 7600U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ: Intel HD Graphics
13,290,000đ
Trả góp %
 • CPU : I5 6300HQ
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics 520
9,890,000đ
Trả góp %
 • CPU: RYZEN 5 5500U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : ADM Graphics vega 7
19,990,000đ
Trả góp %
 • CPU: RYZEN 5 5500U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : AMD Radeon Graphics
18,900,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5 1035 G7
 • RAM: 16GB
 • Ổ CỨNG : SSD 512G
 • ĐỒ HOẠ : NVIDIA ® GeForce ® MX230
15,990,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5 1135 G7
 • RAM: 12GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
17,990,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5 6200U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
9,000,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5 1155 G7
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 512G
 • ĐỒ HOẠ: Intel Iris Xe Graphics
20,500,000đ
Trả góp %
 • CPU: I7 8660U, i5 8365U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
15,990,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5 8365U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
13,000,000đ
Trả góp %
 • CPU : Intel Core i5 -7200U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256GB
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
Liên hệ
Hiện tại có 91 sản phẩm trong 0 trang.
Liên hệ ngay