Trả góp %
 • CPU: I7 6600U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
10,290,000đ
Trả góp %
 • CPU: I7 5600U
 • RAM: 4GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
9,000,000đ
Trả góp %
 • CPU : Ryzen 5 5400H
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB GDDR6
Liên hệ
Trả góp %
 • CPU: I5-7200U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ: Intel HD Graphics 520
11,290,000đ
 • CPU: I5-6300U, I7-6600U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics 620
10,500,000đ
Trả góp %
 • CPU : RYZEN 5 5500U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ: Intel HD Graphics
18,290,000đ
Giảm 8% Trả góp %
 • CPU: I7 1165G7
 • RAM: 16GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
17,990,000đ 19,590,000đ
Giảm 22% Trả góp %
 • CPU: I3 1115G4
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
8,990,000đ 11,500,000đ
Trả góp %
 • CPU: i3 1115 G4
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel Graphics
14,290,000đ
Trả góp %
 • CPU: I3 1005G1
 • RAM: 4GB
 • ĐỒ HOẠ : Intel UHD Graphics
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
13,890,000đ
Trả góp %
 • CPU: i3-1005G1
 • RAM: 4GB
 • Ổ CỨNG: 256GB SSD
 • ĐỒ HOẠ : INTEL GRAPHICS
10,500,000đ
Giảm 8% Trả góp %
 • CPU: Intel Core i7-1135G7
 • RAM: 16GB, DDR4, 3200 MHz
 • Ổ CỨNG: SSD 256GB
 • ĐỒ HOẠ: Intel Graphics
17,990,000đ 19,590,000đ
Hiện tại có 64 sản phẩm trong 24 trang.