Trả góp %
  • CPU: Core i7-8750H
  • RAM: 16GB
  • Ổ CỨNG : SSD 180G + HDD 500
  • ĐỒ HOẠ : NVIDIA GTX 1050 TI 4GB
Liên hệ
Hiện tại có 1 sản phẩm trong 0 trang.