hamburger
Loading...
0981.919.595

ĐIỆN THOẠI ĐIỆN THOẠI IPHONEĐIỆN THOẠI SAMSUNGXem tất cả

 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS 128GB ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS 128GB 13,590,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS 128GB

  13,590,000 đ

       

  Điện thoại Iphone 7 Plus 128GB

  Điện thoại  Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS 32GB ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS 32GB 11,990,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS 32GB

  11,990,000 đ

       

  Điện thoại Iphone 7 Plus 32GB

  Điện thoại  Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S 64GB ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S 64GB 6,490,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S 64GB

  6,490,000 đ

       

  Điện thoại Iphone 6S 64GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S 16GB ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S 16GB 5,490,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S 16GB

  5,490,000 đ

       

  Điện thoại Iphone 6S 16GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS 64GB ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS 64GB 6,590,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS 64GB

  6,590,000 đ

       

  Điện thoại iPhone 6 plus 64GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS 16GB ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS 16GB 5,690,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS 16GB

  5,690,000 đ

       

  Điện thoại iPhone 6 plus

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 128GB ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 128GB 5,790,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 128GB

  5,790,000 đ

       

  Điện thoại iphone 6 128GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 64GB ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 64GB 5,490,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 64GB

  5,490,000 đ

       

  Điện thoại iphone 6 64GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 16GB ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 16GB 4,490,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 16GB

  4,490,000 đ

       

  Điện thoại iphone 6 16GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.
 • ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A8 (2018) ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A8 (2018) Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A8 (2018)

  Liên hệ

       

  Điện thoại Samsung Galaxy A8 (2018)

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY S9  ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY S9 Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY S9

  Liên hệ

       

  Mô tả sản phẩm

  Điện thoại Samsung S8

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.
 • ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY S7 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY S7 Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY S7

  Liên hệ

       

  Điện thoại Samsung Galaxy S7

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY S8 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY S8 Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY S8

  Liên hệ

       

  Điện thoại Samsung S8

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 8 PLUS ĐIỆN THOẠI IPHONE 8 PLUS Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 8 PLUS

  Liên hệ

       

  Điện thoại Iphone 8 plus

  Điện thoại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 8 ĐIỆN THOẠI IPHONE 8 Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 8

  Liên hệ

       

  Điện thoại Iphone 8

  Điện thoại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE X ĐIỆN THOẠI IPHONE X Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI IPHONE X

  Liên hệ

       

  Điện thoại Iphone X

  Điện thoại  Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 7

  Liên hệ

       

  Điện thoại Iphone 7

  Điện thoại  Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A5 (2017) ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A5 (2017) Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY A5 (2017)

  Liên hệ

       

  Điện thoại Samsung Galaxy A5 (2017)

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY NOTE 8 ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY NOTE 8 Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI SAMSUNG GALAXY NOTE 8

  Liên hệ

       

  Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sử chữa hay thay thế linh kiện.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​

Laptop HP TỪ 2 ĐẾN 4 TRIỆU TỪ 4 ĐẾN 6 TRIỆU TỪ 6 ĐẾN 8 TRIỆU TỪ 8 ĐẾN 10 TRIỆUTỪ 10 ĐẾN 15 TRIỆU TRÊN 15 TRIỆUXem tất cả

 • HP ELITEBOOK 8460W HP ELITEBOOK 8460W 5,200,000 đ Mua hàng

  HP ELITEBOOK 8460W

  5,200,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

  • ✦CPU: I5-2520M
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 250G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch 
  • ✦Đồ họa: ATI FirePro M3900
 • Laptop HP Pavilion Notebook 15 AB-220TU Laptop HP Pavilion Notebook 15 AB-220TU 6,900,000 đ Mua hàng

  Laptop HP Pavilion Notebook 15 AB-220TU

  6,900,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i3-6100U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 500G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 520
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 9480M, i7-4600U, 4G, 128G SSD LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 9480M, i7-4600U, 4G, 128G SSD 8,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 9480M, i7-4600U, 4G, 128G SSD

  8,000,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel i7-4600U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics Family
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • Laptop HP Envy X360 Laptop HP Envy X360 13,500,000 đ Mua hàng

  Laptop HP Envy X360

  13,500,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i5-5200U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 1TB HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15,6 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 5500
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP HP PAVILION 17T AB200 LAPTOP HP PAVILION 17T AB200 19,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP PAVILION 17T AB200

  19,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

  • ✦CPU: i7-7700HQ
  • ✦RAM: 16G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SSD 2TG HDD
  • ✦Màn hình rộng: 17.3 inch 
  • ✦Đồ họa: Nvidia Geforce GTX 1050
 • LAPTOP HP PAVILION X360 LAPTOP HP PAVILION X360 13,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP PAVILION X360

  13,000,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i5-6200U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 13,3 inch Full HD cảm ứng.
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 520
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • HP ELITEBOOK FOLIO 1040 G2 HP ELITEBOOK FOLIO 1040 G2 14,000,000 đ Mua hàng

  HP ELITEBOOK FOLIO 1040 G2

  14,000,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i7-5600U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256 SSD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 5500
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • HP ELITEBOOK 840 G3 HP ELITEBOOK 840 G3 14,500,000 đ Mua hàng

  HP ELITEBOOK 840 G3

  14,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i5-6300U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 180G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch Full HD 
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 520
 • HP PAVILION NOTEBOOK PC 15 HP PAVILION NOTEBOOK PC 15 10,000,000 đ Mua hàng

  HP PAVILION NOTEBOOK PC 15

  10,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i5-7200U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 1TG HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 inch
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 620
 • LAPTOP HP ELITEBOOK 8530P LAPTOP HP ELITEBOOK 8530P 2,800,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP ELITEBOOK 8530P

  2,800,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel Core Duo P8600
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Đĩa cứng: 120G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15,6 inch.
  • ✦Đồ họa: Ati Mobility Radeon HD 3650
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP HP ELITEBOOK 6930P LAPTOP HP ELITEBOOK 6930P 2,800,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP ELITEBOOK 6930P

  2,800,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel Core 2 Duo P8700
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Đĩa cứng: 160G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Ati Mobility Radeon HD 3400 Series
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP HP SPECTRE X360 13 LAPTOP HP SPECTRE X360 13 21,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP SPECTRE X360 13

  21,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: Intel Core i7-6500U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3" 2560x1440
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 520
 • LAPTOP HP ENVY NOTEBOOK 13 LAPTOP HP ENVY NOTEBOOK 13 13,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP ENVY NOTEBOOK 13

  13,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: Intel Core i5-6200U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch Màn  QHD 3200x1800
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 520
 • LAPTOP HP SPECTRE X360 15 LAPTOP HP SPECTRE X360 15 21,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP SPECTRE X360 15

  21,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: Intel Core i7-6500U
  • ✦RAM: 16G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 inch Màn Utra HD 3840x2160
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 620
 • LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G1 i7 LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G1 i7 8,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G1 i7

  8,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ  Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot , laptop cu

  • ✦CPU: i7-4600U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 500G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch  Full HD
  • ✦Đồ họa: AMD Radeon HD 8750M
 • LAPTOP HP PROBOOK 440 G1 LAPTOP HP PROBOOK 440 G1 5,600,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP PROBOOK 440 G1

  5,600,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ  Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot , laptop cu

  • ✦CPU: i3-4000M
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 500G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch 
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 4600
 • LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 1020 G1 LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 1020 G1 13,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 1020 G1

  13,500,000 đ

       
  • Laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ  Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot , laptop cu

  • ✦CPU: Intel Core(TM) M-5Y71
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SDD
  • ✦Màn hình rộng: 12.5 màn 2k ( 2560x1440)
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 5300
 • LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 9480M, i5-4310U, 4G, 320G HDD LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 9480M, i5-4310U, 4G, 320G HDD 6,900,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 9480M, i5-4310U, 4G, 320G HDD

  6,900,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel i5-4310U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 320G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics Family
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP HP ELITEBOOK 8540P LAPTOP HP ELITEBOOK 8540P 5,400,000 đ 4,990,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP ELITEBOOK 8540P

  5,400,000 đ 4,990,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i5-M520
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 320G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15,6 inch.
  • ✦Đồ họa: Nvidia NVS 5100M 
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP HP PROBOOK 6550b LAPTOP HP PROBOOK 6550b 4,200,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP PROBOOK 6550b

  4,200,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i5-M560
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 250G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15,6 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G2 LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G2 8,500,000 đ 8,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G2

  8,500,000 đ 8,000,000 đ

       
  • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: I5-5300U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 320G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 5500
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 1040 G1 LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 1040 G1 9,200,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP ELITEBOOK FOLIO 1040 G1

  9,200,000 đ

       
  • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cu giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i5-4300U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics Family
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
 • LAPTOP HP 4320T LAPTOP HP 4320T 3,200,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP 4320T

  3,200,000 đ

       
  • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá tốt nhất Hải Phòng

  • ✦CPU: Intel Celeron CPU P4500
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Đĩa cứng: 250G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch,  
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
 • LAPTOP HP PROBOOK 4510S LAPTOP HP PROBOOK 4510S 3,300,000 đ Mua hàng

  LAPTOP HP PROBOOK 4510S

  3,300,000 đ

       
  • Laptop  cũ mới  95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá tốt nhất Hải Phòng

  • ✦CPU: Intel Core 2Duo CPU P8700
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Đĩa cứng: 160G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 inch, 
  • ✦Đồ họa: Mobile Intel 45 ECF
  • Bảo hành 3 tháng đến 12 tháng

Laptop Dell TỪ 2 ĐẾN 4 TRIỆUTỪ 4 ĐẾN 6 TRIỆUTỪ 6 ĐẾN 8 TRIỆUTỪ 8 ĐẾN 10 TRIỆUTỪ 10 ĐẾN 15 TRIỆUTRÊN 15 TRIỆUXem tất cả

 • LAPTOP DELL INSPIRON N3558 LAPTOP DELL INSPIRON N3558 6,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL INSPIRON N3558

  6,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • CPU: i3-4005U
  • VGA: Intel Nvidia 820M
  • Ram : 4G
  • Ổ cứng: 500 G HDD
  • Màn hình: 15.6 inchHD LED
 • LAPTOP DELL LATITUDE E6440, i7-4600M LAPTOP DELL LATITUDE E6440, i7-4600M 8,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LATITUDE E6440, i7-4600M

  8,000,000 đ

       
  • Laptop  cũ mới  95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá tốt nhất Hải Phòng

  • ✦CPU: i7-4600M
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 250G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch, Màn Full HD
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 4600 & AMD HD 8650M
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
 • LAPTOP DELL LATITUDE E7270, I7- 6300U, 8G, 256G SSD LAPTOP DELL LATITUDE E7270, I7- 6300U, 8G, 256G SSD 18,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LATITUDE E7270, I7- 6300U, 8G, 256G SSD

  18,000,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel I7-6300U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 12.5 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 520
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP DELL LATITUDE E7250, I7-5600U, 8G, 256G SSD LAPTOP DELL LATITUDE E7250, I7-5600U, 8G, 256G SSD 16,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LATITUDE E7250, I7-5600U, 8G, 256G SSD

  16,500,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel i7-5600U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 12.5 inch. Full HD cảm ứng
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 5500
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • DELL LATITUDE E7450, I5-5300U, 4G, 128G SSD DELL LATITUDE E7450, I5-5300U, 4G, 128G SSD 13,900,000 đ Mua hàng

  DELL LATITUDE E7450, I5-5300U, 4G, 128G SSD

  13,900,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i7-5300U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch Full HD 
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 5500
 • DELL LATITUDE E7240, I7-4300U, 4G, 256G SSD, 12.5 DELL LATITUDE E7240, I7-4300U, 4G, 256G SSD, 12.5 9,200,000 đ Mua hàng

  DELL LATITUDE E7240, I7-4300U, 4G, 256G SSD, 12.5

  9,200,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ  Hải Phòng , Laptop cũ tại Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot

  • ✦CPU: I7-4300U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 12.5 inch, 
  • ✦Đồ họa: Intel graphics Family
  • Bảo hành  3 tháng +500k là 12 tháng 
 • LAPTOP DELL LATITUDE E3450 LAPTOP DELL LATITUDE E3450 9,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LATITUDE E3450

  9,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

  • ✦CPU: i5-5200U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 320G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch 
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 5500
 • LAPTOP DELL LATITUDE E6400 LAPTOP DELL LATITUDE E6400 2,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LATITUDE E6400

  2,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

  • ✦CPU: Core 2 Duo
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Đĩa cứng: 160G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch 
  • ✦Đồ họa: Mobile Intel 4 SECF
 • DELL PRECISION M6800 DELL PRECISION M6800 18,500,000 đ Mua hàng

  DELL PRECISION M6800

  18,500,000 đ

       
  • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cu giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: I7-4700MQ
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 250G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 17.3 inch
  • ✦Đồ họa: Nvidia Quadro K3100M
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
 • DELL PRECISION M4700 DELL PRECISION M4700 12,500,000 đ Mua hàng

  DELL PRECISION M4700

  12,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i7-3720QM
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 500G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 inch Full HD 
  • ✦Đồ họa: Nvidia Quadro K1000M
 • DELL LATITUDE E3470 DELL LATITUDE E3470 10,500,000 đ Mua hàng

  DELL LATITUDE E3470

  10,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i5-6200U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch 
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 520
 • DELL LATITUDE E7450, I7-5600U, 8G, 256G SSD DELL LATITUDE E7450, I7-5600U, 8G, 256G SSD 15,900,000 đ Mua hàng

  DELL LATITUDE E7450, I7-5600U, 8G, 256G SSD

  15,900,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i7-5600U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch Full HD 
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 5500
 • LAPTOP DELL XPS 12 LAPTOP DELL XPS 12 9,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL XPS 12

  9,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i7-3687U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 12.5 inch Full HD
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
 • LAPTOP DELL INSPIRON 5567 LAPTOP DELL INSPIRON 5567 13,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL INSPIRON 5567

  13,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i5-7200U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 1TG HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 1920x1080 Full HD
  • ✦Đồ họa: Radeon R7 445
 • LAPTOP DELL LALTITUDE E7470 LAPTOP DELL LALTITUDE E7470 18,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LALTITUDE E7470

  18,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: Intel Core i5-6300U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 14" 2560x1440 cảm ứng 
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 520
 • LAPTOP DELL PRECISION M6500 LAPTOP DELL PRECISION M6500 6,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL PRECISION M6500

  6,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

  • ✦CPU: I7-Q820
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 250G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 17 inch Full HD 
  • ✦Đồ họa: Nvidia Quadro FX2800M
 • LAPTOP DELL LATITUDE 7370 LAPTOP DELL LATITUDE 7370 16,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LATITUDE 7370

  16,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ  Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot , laptop cu

  • ✦CPU: Intel Core TM m5-6T54
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch Full HD 
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 515
 • LAPTOP DELL LATITUDE 3580 LAPTOP DELL LATITUDE 3580 8,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LATITUDE 3580

  8,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ  Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot , laptop cu

  • ✦CPU: i3-6006U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 500G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 520
 • LAPTOP DELL INSPIRON 15 3567 LAPTOP DELL INSPIRON 15 3567 12,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL INSPIRON 15 3567

  12,000,000 đ

       
  • Laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ  Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot , laptop cu

  • ✦CPU: i5-7200U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 500G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 
  • ✦Đồ họa: Radeon R5 M430
 • LAPTOP DELL XPS 13 L322X LAPTOP DELL XPS 13 L322X 8,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL XPS 13 L322X

  8,500,000 đ

       
  • Laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ  Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot , laptop cu

  • ✦CPU: i5-3317U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SDD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch, 
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
 • LAPTOP DELL LATITUDE E7270, I5- 6300U, 8G, 256G SSD LAPTOP DELL LATITUDE E7270, I5- 6300U, 8G, 256G SSD 16,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LATITUDE E7270, I5- 6300U, 8G, 256G SSD

  16,000,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel I5-6300U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 12.5 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 520
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP DELL INSPIRON 1545 LAPTOP DELL INSPIRON 1545 3,200,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL INSPIRON 1545

  3,200,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Core 2Duo P8600
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 320G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Mobile Intel ECF
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP DELL LATITUDE E6500 LAPTOP DELL LATITUDE E6500 3,300,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LATITUDE E6500

  3,300,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Core Duo 6500
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Đĩa cứng: 160G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Mobile Intel ECF
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP DELL LATITUDE E4310 LAPTOP DELL LATITUDE E4310 3,900,000 đ Mua hàng

  LAPTOP DELL LATITUDE E4310

  3,900,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i5-M520
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 160G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy

Laptop Khác MACBOOKLAPTOP TOSHIBALAPTOP SAMSUNGLAPTOP ASUSLAPTOP SONY VAIOLAPTOP LENOVOLAPTOP ACERXem tất cả

 • Laptop MSI GE60 2PC Laptop MSI GE60 2PC 11,000,000 đ Mua hàng

  Laptop MSI GE60 2PC

  11,000,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i7-4710HQ
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 750GB HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15,6 inch.
  • ✦Đồ họa: NVIDIA GTX 850M
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • Laptop Lenovo Thinkpad T420 Laptop Lenovo Thinkpad T420 4,990,000 đ Mua hàng

  Laptop Lenovo Thinkpad T420

  4,990,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

  • ✦CPU: I5-2520M
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 500G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch 
  • ✦Đồ họa: Nvidia NVS4200
 • LAPTOP NEC NS700AAR LAPTOP NEC NS700AAR 7,900,000 đ Mua hàng

  LAPTOP NEC NS700AAR

  7,900,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

  • ✦CPU: I7-5500U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 1TG HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 inch 
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 5500
 • Laptop Samsung 300E5EV Laptop Samsung 300E5EV 3,800,000 đ Mua hàng

  Laptop Samsung 300E5EV

  3,800,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i3-3120M
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 320GB HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • Laptop Asus X555L Laptop Asus X555L 5,800,000 đ Mua hàng

  Laptop Asus X555L

  5,800,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i5-5200U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 500GB HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15,6 inch.
  • ✦Đồ họa: AMD Radeon R5 M230
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • Laptop Toshiba Satellite E55-A Laptop Toshiba Satellite E55-A 6,800,000 đ Mua hàng

  Laptop Toshiba Satellite E55-A

  6,800,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel Core i5-4200U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 250GB HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15,6 inch FullHD
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics Family
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • Laptop ASUS X441UA Laptop ASUS X441UA 7,900,000 đ Mua hàng

  Laptop ASUS X441UA

  7,900,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: i5-6200U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 500GB HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 520
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LENOVO YOGA 2 PRO, I5- 42000U, 8G, 256G SSD LENOVO YOGA 2 PRO, I5- 42000U, 8G, 256G SSD 10,500,000 đ Mua hàng

  LENOVO YOGA 2 PRO, I5- 42000U, 8G, 256G SSD

  10,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i5-4200U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch Màn QHD 3200x1800
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics Family
 • MACBOOK AIR 2011 11inch MACBOOK AIR 2011 11inch 9,900,000 đ Mua hàng

  MACBOOK AIR 2011 11inch

  9,900,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

  • ✦CPU: Intel Core i5-1.6 Ghz
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Đĩa cứng: 64G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 11.6 inch 
  • ✦Đồ họa: Intel graphics 3000
 • ASUS NOTEBOOK PC Q534U ASUS NOTEBOOK PC Q534U 19,500,000 đ Mua hàng

  ASUS NOTEBOOK PC Q534U

  19,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i7-7500U
  • ✦RAM: 16G
  • ✦Đĩa cứng: 512G SSD + 2TG HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6" 3940 X 2160 MÀN 4K
  • ✦Đồ họa: Nvidia GeForce GTX950M
 • LENOVO THINKPAD 13 LENOVO THINKPAD 13 9,500,000 đ Mua hàng

  LENOVO THINKPAD 13

  9,500,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i3-6100U
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch Full HD
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 520
 • LENOVO YOGA 2 PRO, I7- 45000U, 8G, 256G SSD LENOVO YOGA 2 PRO, I7- 45000U, 8G, 256G SSD 14,000,000 đ Mua hàng

  LENOVO YOGA 2 PRO, I7- 45000U, 8G, 256G SSD

  14,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i7-4500U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch Màn QHD 3200x1800
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics Family
 • LENOVO IDEAPAD YOGA 13 LENOVO IDEAPAD YOGA 13 9,900,000 đ Mua hàng

  LENOVO IDEAPAD YOGA 13

  9,900,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i7-3517U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch 
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
 • LENOVO THINKPAD X1 CARBON LENOVO THINKPAD X1 CARBON 13,000,000 đ Mua hàng

  LENOVO THINKPAD X1 CARBON

  13,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i7-3667U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch 
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 4000
 • LAPTOP SONY VAIO FLIP 14A LAPTOP SONY VAIO FLIP 14A 6,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP SONY VAIO FLIP 14A

  6,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cũ

  • ✦CPU: i5-4200U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 1TG HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics Family
 • MACBOOK PRO RETINA 13 2015 MACBOOK PRO RETINA 13 2015 23,000,000 đ Mua hàng

  MACBOOK PRO RETINA 13 2015

  23,000,000 đ

       

  Laptop cũ tại Hải Phòng

  Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

  • ✦CPU: Intel Core i5-2.7 Ghz
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 13 inch Retina 2560x1600
  • ✦Đồ họa: Intel Iris Graphics 6100
 • Laptop Sony VAIO Pro 13 SVP1321DCXS Laptop Sony VAIO Pro 13 SVP1321DCXS 13,500,000 đ Mua hàng

  Laptop Sony VAIO Pro 13 SVP1321DCXS

  13,500,000 đ

       
  • Laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ  Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot , laptop cu

  • ✦CPU: Intel Core i7- 4500U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SDD
  • ✦Màn hình rộng: 13,3" màn cảm ứng FHD
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics Family
 • LAPTOP LENOVO XIAOXIN AIR 13 LAPTOP LENOVO XIAOXIN AIR 13 13,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP LENOVO XIAOXIN AIR 13

  13,500,000 đ

       
  • Laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ  Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot , laptop cu

  • ✦CPU: i5-7200U
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SDD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch Full HD
  • ✦Đồ họa: Nvidia GeForce 940MX
 • LAPTOP ASUSTEK GL552JX LAPTOP ASUSTEK GL552JX 13,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP ASUSTEK GL552JX

  13,500,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel i5-4200H
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 1TG HDD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 inch.
  • ✦Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 950M
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP SONY VAIO VGN CS62JB LAPTOP SONY VAIO VGN CS62JB 3,500,000 đ Mua hàng

  LAPTOP SONY VAIO VGN CS62JB

  3,500,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Core duo CPU P8600
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 320G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Mobile Intel 4 SECF
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • LAPTOP LENOVO IDEALPAD 100 LAPTOP LENOVO IDEALPAD 100 3,000,000 đ Mua hàng

  LAPTOP LENOVO IDEALPAD 100

  3,000,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ  Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Pentium N3540
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 250G HDD
  • ✦Màn hình rộng: 14 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel HD graphics 
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • MACBOOK PRO 13 INCH MID 2012 MACBOOK PRO 13 INCH MID 2012 13,500,000 đ Mua hàng

  MACBOOK PRO 13 INCH MID 2012

  13,500,000 đ

       
  • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel core i5 2.5 Ghz
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSDD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel Graphics 4000
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • MACBOOK RENTINA 13 INCH LATE 2013 MACBOOK RENTINA 13 INCH LATE 2013 20,000,000 đ 1,950,000,000 đ Mua hàng

  MACBOOK RENTINA 13 INCH LATE 2013

  20,000,000 đ 1,950,000,000 đ

       
  • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel core i5 2.4Ghz
  • ✦RAM: 8G
  • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel Iris
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
 • MACBOOK PRO 15 INCH MID 2010 MACBOOK PRO 15 INCH MID 2010 9,200,000 đ 8,800,000 đ Mua hàng

  MACBOOK PRO 15 INCH MID 2010

  9,200,000 đ 8,800,000 đ

       
  • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

  • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

  • ✦CPU: Intel core i5 2.4 Ghz
  • ✦RAM: 4G
  • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
  • ✦Màn hình rộng: 15.6 inch.
  • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 
  • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy

MÁY PC- MÁY BÀN Xem tất cả

 • Case HP, G840 , 2G , 250G HDD Case HP, G840 , 2G , 250G HDD 2,500,000 đ Mua hàng

  Case HP, G840 , 2G , 250G HDD

  2,500,000 đ

       

  MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CŨ

  Máy tính cũ  Hải Phòng , Laptop cũ tại Hải Phòng, Máy tính cũ  giá rẻ, Máy tính cũ giá tốt , Máy tính cũ gia re, Máy tính cũ gia tot

  • ✦CPU: G840
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Ổ cứng: 250G HDD
  • ✦Bảo hành 3 đến 6 tháng
 • Máy tính chơi game phổ thông Máy tính chơi game phổ thông Liên hệ

  Máy tính chơi game phổ thông

  Liên hệ

       

  Máy tính tại Hải Phòng

  Máy tính giá rẻ 

  • CPU Intel Core Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 (Skylake) 
  • Mainboard Asus H110M- CS ( tray) 
  • DDRam 4 Adata 4GB/2400 AX4U2400W4G16-DRZ Red 
  • Nguồn Andyson E5+ 300W -Passive PFC Single Rail True Power. 
  • Case Infinity Hyperion Gaming - Side Tempered Glass 
  • VGA Palit GT1030 2GDDR5
 • Máy tính chơi game tầm trung Máy tính chơi game tầm trung Liên hệ

  Máy tính chơi game tầm trung

  Liên hệ

       

  Máy tính tại Hải Phòng

  Máy tính giá rẻ 

  • CPU: Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake) 
  • Bo mạch chủ: Asus H110M- CS 
  • RAM: DDRam 4 GEIl 8GB/2400 C17SC 
  • VGA: Palit GTX 1050 Ti Dual 4GB 
  • Nguồn: Andyson Venus 500W - Passive PFC Single Rail True Power 
  • Case: SAMA Aurora Black
 • Máy tính văn phòng Máy tính văn phòng 5,699,000 đ Mua hàng

  Máy tính văn phòng

  5,699,000 đ

       

  Máy tính tại Hải Phòng

  Máy tính giá rẻ 

  • ✦CPU: Intel Core Pentium G4400 3.3Ghz
  • ✦MAINBOARD:Asus H110M
  • ✦RAM: 4G DDR4/2400
  • ✦Ổ cứng: 500G HDD Toshiba
  • ✦Nguồn: PFS Power Supply AX Series 350ATX(12cm)
 • Case Đồng Bộ DELL Optiplex 7010, i5-2500 , 2G, 250G HDD Case Đồng Bộ DELL Optiplex 7010, i5-2500 , 2G, 250G HDD 3,500,000 đ Mua hàng

  Case Đồng Bộ DELL Optiplex 7010, i5-2500 , 2G, 250G HDD

  3,500,000 đ

       
  • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CŨ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Máy tính cũ  Hải Phòng , Laptop cũ tại Hải Phòng, Máy tính cũ  giá rẻ, Máy tính cũ giá tốt , Máy tính cũ gia re, Máy tính cũ gia tot

  • ✦CPU: i5-2500
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Ổ cứng: 250G HDD
  • ✦Main: Chipset Intel Q77
  • ✦Bảo hành 3 đến 6 tháng
 • Case Đồng Bộ DELL Optiplex 7010, i3-2100, 2G, 250G HDD Case Đồng Bộ DELL Optiplex 7010, i3-2100, 2G, 250G HDD 3,000,000 đ Mua hàng

  Case Đồng Bộ DELL Optiplex 7010, i3-2100, 2G, 250G HDD

  3,000,000 đ

       
  • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CŨ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Máy tính cũ  Hải Phòng , Laptop cũ tại Hải Phòng, Máy tính cũ  giá rẻ, Máy tính cũ giá tốt , Máy tính cũ gia re, Máy tính cũ gia tot

  • ✦CPU: i3-2100
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Ổ cứng: 250G HDD
  • ✦Main: Chipset Intel Q77
  • ✦Bảo hành 3 đến 6 tháng
 • Case Đồng Bộ DELL Optiplex 7010, G840, 2G, 250G HDD Case Đồng Bộ DELL Optiplex 7010, G840, 2G, 250G HDD 2,500,000 đ Mua hàng

  Case Đồng Bộ DELL Optiplex 7010, G840, 2G, 250G HDD

  2,500,000 đ

       
  • MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CŨ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Máy tính cũ  Hải Phòng , Laptop cũ tại Hải Phòng, Máy tính cũ  giá rẻ, Máy tính cũ giá tốt , Máy tính cũ gia re, Máy tính cũ gia tot

  • ✦CPU: G840
  • ✦RAM: 2G
  • ✦Ổ cứng: 250G HDD
  • ✦Main: Chipset Intel Q77
  • ✦Bảo hành 3 đến 6 tháng
 • Case Qdi, i3-7100, 8G, 120G SSD, B250M Gamming Pro, 500W Case Qdi, i3-7100, 8G, 120G SSD, B250M Gamming Pro, 500W 14,000,000 đ Mua hàng

  Case Qdi, i3-7100, 8G, 120G SSD, B250M Gamming Pro, 500W

  14,000,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ  Hải Phòng , Laptop cũ tại Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot

  • ✦CPU: i3-7100
  • ✦RAM: 8G Gskill ddr4
  • ✦Đĩa cứng: 120G SSD
  • ✦Main: B250M Gamming Pro 
  • ✦PSU: CentauroS 500W
  • ✦Case: Qdi
 • Case Ice, Pentium G4560, 4G, 120G SSD, H110, 300W Case Ice, Pentium G4560, 4G, 120G SSD, H110, 300W 6,300,000 đ Mua hàng

  Case Ice, Pentium G4560, 4G, 120G SSD, H110, 300W

  6,300,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ  Hải Phòng , Laptop cũ tại Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot

  • ✦CPU: Pentium G4560
  • ✦RAM: 4G Gskill ddr4
  • ✦Đĩa cứng: 120G SSD
  • ✦Main: MSI H110 Pro
  • ✦PSU: Xigmatek 300W
  • ✦Case Ice
 • Case Golden, G1840, H81, 4G, 500G HDD,300W Case Golden, G1840, H81, 4G, 500G HDD,300W 5,200,000 đ Mua hàng

  Case Golden, G1840, H81, 4G, 500G HDD,300W

  5,200,000 đ

       
  • Laptop cũ - mới trên 95% tại Hải Phòng

  • Laptop cũ  Hải Phòng , Laptop cũ tại Hải Phòng, Laptop cũ  giá rẻ, Laptop cũ giá tốt , Laptop cu gia re, Laptop cu gia tot

  • ✦CPU: Pentium G1840
  • ✦RAM: 4G Gskill ddr3
  • ✦Đĩa cứng: 500G HDD
  • ✦Main: MSI H81 P33
  • ✦PSU: Xigmatek 300W
  • ✦Case: Golder
 • Ổ cứng cũ 160 G HDD Ổ cứng cũ 160 G HDD 350,000 đ Mua hàng

  Ổ cứng cũ 160 G HDD

  350,000 đ

       
  • Ổ cứng cũ 160 G HDD
  • Bảo hành 1 tháng
 • Ổ cứng 250G HDD Ổ cứng 250G HDD 550,000 đ Mua hàng

  Ổ cứng 250G HDD

  550,000 đ

       
  • Ổ cứng 250G HDD
  • Bảo hành 24 tháng
 • Ram3 PC 2G cũ Ram3 PC 2G cũ 230,000 đ Mua hàng

  Ram3 PC 2G cũ

  230,000 đ

       
  • Ram 4G
 • Ram3 PC 4G cũ Ram3 PC 4G cũ 600,000 đ Mua hàng

  Ram3 PC 4G cũ

  600,000 đ

       
  • Ram 4G
 • Main H81 Main H81 Liên hệ

  Main H81

  Liên hệ

       
  • Main H81
  • Bảo hành 1 tháng
 • Main H61 Main H61 Liên hệ

  Main H61

  Liên hệ

       
  • Main H61
  • Bảo hành 1 tháng
 • Màn led 20 inch Màn led 20 inch 1,100,000 đ Mua hàng

  Màn led 20 inch

  1,100,000 đ

       
  • Màn asus 20 inch
  • Bảo hành 1 tháng
 • Cung Cấp Thiết Bị Văn Phòng Cung Cấp Thiết Bị Văn Phòng Liên hệ

  Cung Cấp Thiết Bị Văn Phòng

  Liên hệ

       

LINH PHỤ KIỆN USBLOADÂY KẾT NỐIPHẦN MỀM DIỆT VIRUSBOX Ổ CỨNGBÀN PHÍMCADDY BAYCẶP LAPTOPCHUỘTWIFISẠC LAPTOPXem tất cả

Tin tức - Khuyến mãi Tuyển dụngKhuyến mãiXem tất cả

  MACBOOK Xem tất cả

  • MACBOOK AIR 2011 11inch MACBOOK AIR 2011 11inch 9,900,000 đ Mua hàng

   MACBOOK AIR 2011 11inch

   9,900,000 đ

        

   Laptop cũ tại Hải Phòng

   Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

   • ✦CPU: Intel Core i5-1.6 Ghz
   • ✦RAM: 2G
   • ✦Đĩa cứng: 64G SSD
   • ✦Màn hình rộng: 11.6 inch 
   • ✦Đồ họa: Intel graphics 3000
  • MACBOOK PRO RETINA 13 2015 MACBOOK PRO RETINA 13 2015 23,000,000 đ Mua hàng

   MACBOOK PRO RETINA 13 2015

   23,000,000 đ

        

   Laptop cũ tại Hải Phòng

   Laptop cũ giá rẻ , laptop cu

   • ✦CPU: Intel Core i5-2.7 Ghz
   • ✦RAM: 8G
   • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
   • ✦Màn hình rộng: 13 inch Retina 2560x1600
   • ✦Đồ họa: Intel Iris Graphics 6100
  • MACBOOK PRO 13 INCH MID 2012 MACBOOK PRO 13 INCH MID 2012 13,500,000 đ Mua hàng

   MACBOOK PRO 13 INCH MID 2012

   13,500,000 đ

        
   • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

   • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

   • ✦CPU: Intel core i5 2.5 Ghz
   • ✦RAM: 4G
   • ✦Đĩa cứng: 256G SSDD
   • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch.
   • ✦Đồ họa: Intel Graphics 4000
   • Bảo hành  3 đến 12 tháng
   • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
  • MACBOOK RENTINA 13 INCH LATE 2013 MACBOOK RENTINA 13 INCH LATE 2013 20,000,000 đ 1,950,000,000 đ Mua hàng

   MACBOOK RENTINA 13 INCH LATE 2013

   20,000,000 đ 1,950,000,000 đ

        
   • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

   • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

   • ✦CPU: Intel core i5 2.4Ghz
   • ✦RAM: 8G
   • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
   • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch.
   • ✦Đồ họa: Intel Iris
   • Bảo hành  3 đến 12 tháng
   • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
  • MACBOOK PRO 15 INCH MID 2010 MACBOOK PRO 15 INCH MID 2010 9,200,000 đ 8,800,000 đ Mua hàng

   MACBOOK PRO 15 INCH MID 2010

   9,200,000 đ 8,800,000 đ

        
   • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

   • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

   • ✦CPU: Intel core i5 2.4 Ghz
   • ✦RAM: 4G
   • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
   • ✦Màn hình rộng: 15.6 inch.
   • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 
   • Bảo hành  3 đến 12 tháng
   • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
  • MACBOOK AIR 13 INCH EARLY 2015 MACBOOK AIR 13 INCH EARLY 2015 19,500,000 đ 17,500,000 đ Mua hàng

   MACBOOK AIR 13 INCH EARLY 2015

   19,500,000 đ 17,500,000 đ

        
   • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

   • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

   • ✦CPU: Intel core i5 1.6Ghz
   • ✦RAM: 8G
   • ✦Đĩa cứng: 128G SSD
   • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch.
   • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 6000
   • Bảo hành  3 đến 12 tháng
   • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
  • MACBOOK PRO 13 INCH EARLY 2011 MACBOOK PRO 13 INCH EARLY 2011 11,500,000 đ Mua hàng

   MACBOOK PRO 13 INCH EARLY 2011

   11,500,000 đ

        
   • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

   • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cũ giá tốt , mua laptop cũ

   • ✦CPU: Intel Core i7 2.7 Ghz
   • ✦RAM: 4G
   • ✦Đĩa cứng: 120G SSD
   • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch.
   • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 3000
   • Bảo hành  3 đến 12 tháng
   • Hỗ trợ miễn phí phần mềm trọn đời máy
  • MACBOOK PRO 13 2010 MACBOOK PRO 13 2010 6,900,000 đ Mua hàng

   MACBOOK PRO 13 2010

   6,900,000 đ

        
   • MÁY TÍNH HẢI PHÒNG chuyên bán laptop cũ tại Hải Phòng

   • Laptop cũ giá rẻ Hải Phòng , bán laptop cũ , laptop cu giá tốt

   • ✦CPU: Intel core 2Duo 2.4Ghz
   • ✦RAM: 4G
   • ✦Đĩa cứng: 320G HDD
   • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch,  
   • ✦Đồ họa: Nvidia GeForce 320M
   • Bảo hành  3 đến 12 tháng
  • MACBOOK PRO 13 2011 MACBOOK PRO 13 2011 9,000,000 đ Mua hàng

   MACBOOK PRO 13 2011

   9,000,000 đ

        
   • Laptop  cũ mới  95% tại Hải Phòng

   • Laptop cũ giá tốt nhất Hải Phòng

   • ✦CPU: Core i5 2.3 ghz
   • ✦RAM: 4G
   • ✦Đĩa cứng: 320G HDD
   • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch, 
   • ✦Đồ họa: AMD Radeon HD 7650M
   • Bảo hành 3 tháng
  • MACBOOK PRO 15 INCH 2011 MACBOOK PRO 15 INCH 2011 9,500,000 đ Mua hàng

   MACBOOK PRO 15 INCH 2011

   9,500,000 đ

        
   • Laptop  cũ mới  95% tại Hải Phòng

   • Laptop cũ giá tốt nhất Hải Phòng

   • ✦CPU: Intel core i7-2.2Ghz
   • ✦RAM: 8G
   • ✦Đĩa cứng: 500G HDD
   • ✦Màn hình rộng: 14 inch, 
   • ✦Đồ họa: AMD Radeon HD 6490M
   • Bảo hành 3 tháng
  • LAPTOP MACBOOK RETINA 2015 LAPTOP MACBOOK RETINA 2015 19,000,000 đ Mua hàng

   LAPTOP MACBOOK RETINA 2015

   19,000,000 đ

        
   • Laptop  cũ  tại Hải Phòng

   • Laptop cũ giá rẻ nhất Hải Phòng

   • ✦CPU: Intel Core M 1,1 Ghz
   • ✦RAM: 8G
   • ✦Đĩa cứng: 256G SSD
   • ✦Màn hình rộng: 12 inch, 
   • ✦Đồ họa: Intel HD Graphics 5300
   • Bảo hành 6 tháng.
  • LAPTOP MACBOOK PRO 2010 LAPTOP MACBOOK PRO 2010 7,500,000 đ Mua hàng

   LAPTOP MACBOOK PRO 2010

   7,500,000 đ

        
   • Laptop  mới  tại Hải Phòng

   • Laptop cũ giá tốt nhất Hải Phòng

   • ✦CPU: Intel Core duo 2.66Ghz
   • ✦RAM: 4G
   • ✦Đĩa cứng: 320G HDD
   • ✦Màn hình rộng: 13.3 inch, 
   • ✦Đồ họa: Nvidia GeForce 320M
   • Bảo hành 3 tháng.
  Tin tức
  Review sản phẩm
  Phần mềm máy tính
  Thông tin mua hàng & bảo hành
  Kết nối với chúng tôi