Trả góp %
 • CPU: I5 5200U
 • RAM : 4 GB
 • Ổ CỨNG: SSD 120GB
 • ĐỒ HOẠ : INTEL HD GRAPHICS
3,790,000đ
Trả góp %
 • CPU: I5 - 8365U
 • RAM: 16GB
 • Ổ CỨNG: SSD 256GB
 • ĐỒ HOẠ : INTEL UHD GRAPHICS
Liên hệ
Trả góp %
 • CPU: I7 10610U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG: SSD 256GB
 • ĐỒ HOẠ: INTEL UHD GRAPHICS
Liên hệ
Trả góp %
 • CPU: I5 11320H
 • RAM: 16 GB
 • Ổ CỨNG: SSD 512G
 • ĐỒ HOẠ: IRIS XE GRAPHICS
Liên hệ
Trả góp %
 • CPU : I5 5200U
 • RAM : 8GB
 • Ổ CỨNG: SSD 256GB
 • ĐỒ HOẠ: INTEL UHD GRAPHICS
Liên hệ
Trả góp %
 • CPU: I5 10310U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG: SSD 256GB
 • ĐỒ HOẠ: INT UHD GRAPHICSEL
Liên hệ
Trả góp %
 • CPU: I5 5200U
 • RAM: 4G
 • Ổ CỨNG: SSD 128
 • ĐỒ HOẠ: NVIDIA GeForce GTX 820M 2GB
4,990,000đ
Giảm 29% Trả góp %
 • CPU: Intel Core i3 - 6200U
 • RAM: 4GB (8GB +500K)
 • Ổ CỨNG: SSD 128GB
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
3,990,000đ 5,600,000đ
Trả góp %
 • CPU : Intel Core i3 - 8145U
 • RAM: 4GB
 • Ổ CỨNG: SSD 128GB
 • ĐỒ HOẠ : Intel HD Graphics
Liên hệ
Trả góp %
 • CPU: I5 6440 HQ
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG: SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ: Intel HD Graphics
Liên hệ
Trả góp %
 • CPU: i3 6006U, i5 7200U
 • RAM: 4GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128G
 • ĐỒ HOẠ: Intel® HD Graphics
3,990,000đ
Trả góp %
 • CPU : I3 7020U
 • RAM : 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : Intel Graphics
3,990,000đ
Hiện tại có 22 sản phẩm trong 0 trang.