Card Đồ Họa
Trả góp %
 • CPU: I7-7700HQ
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128 + HDD 500G
 • ĐỒ HOẠ: Nvidia GTX 1050 4GB
16,290,000đ
Trả góp %
 • CPU: Core i7-9750H
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 128G + HDD 1TB
 • ĐỒ HOẠ : Nvidia GTX 1050 4Gb
21,500,000đ
Trả góp %
 • CPU : Ryzen 5 3450U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG : SSD 256G
 • ĐỒ HOẠ : AMD RADOEN GRAPHICS
15,890,000đ
Trả góp %
 • CPU: I7-8650U
 • RAM: 8GB
 • Ổ CỨNG: 256g SSD
 • ĐỒ HOẠ: Intel HD Graphics 620
15,290,000đ
Trả góp %
 • CPU: i7-7600u
 • RAM: 16GB
 • Ổ CỨNG : SSD 512GB
 • ĐỒ HOẠ : INTEL GRAPHICS 620
16,500,000đ
Trả góp 40%
 • CPU: I5-6300HQ, I7-6700HQ
 • RAM : 8G
 • Ổ CỨNG: 128G SSD + 500G HDD
 • ĐỒ HỌA: NVIDIA GEFORCE GTX 960
14,290,000đ
Trả góp 30%
 • CPU: I7-4710H
 • RAM: 8G
 • Ổ CỨNG: 128G-SSD
 • ĐỒ HỌA: CARD RỜI NVIDIA GTX 850M
12,000,000đ
Trả góp 40%
 • CPU: I7-7600U
 • RAM : 8GB
 • Ổ CỨNG: 256G-SSD
 • ĐỒ HỌA : INTEL GRAPHICS
12,990,000đ
Giảm 4% Trả góp 40%
 • CPU: I7-6300HQ
 • RAM: 8G
 • Ổ CỨNG: 256G
 • ĐỒ HỌA: NVIDIA QUADRO M1000
23,000,000đ 24,000,000đ
Trả góp 40%
 • CPU: I7-6700HQ
 • RAM : 16G
 • Ổ CỨNG : 512G
 • ĐỒ HỌA : NVIDIA QUADRO M1000
17,500,000đ
Trả góp 40%
 • CPU: I7-6820HQ
 • RAM: 8G
 • Ổ CỨNG : 256G
 • ĐỒ HỌA : NVIDIA QUADRO M2000
19,500,000đ
Giảm 14% Trả góp %
 • CPU: I7-5600U
 • RAM: 4G
 • Ổ CỨNG : 128G
 • ĐỒ HỌA: INTEL GRAPHICS
9,500,000đ 11,000,000đ
Hiện tại có 25 sản phẩm trong 0 trang.
Liên hệ ngay