hamburger

ĐIỆN THOẠI IPHONE

 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS 128GB Mô tả ảnh 1 13,590,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS 128GB

  13,590,000 đ

       

  Điện thoại Iphone 7 Plus 128GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS 32GB Mô tả ảnh 2 11,990,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 PLUS 32GB

  11,990,000 đ

       

  Điện thoại Iphone 7 Plus 32GB

  Điện thoại  Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • Điện thoại iPhone 6S Plus 64GB Mô tả ảnh 1 8,690,000 đ Mua hàng

  Điện thoại iPhone 6S Plus 64GB

  8,690,000 đ

       

  Điện thoại Iphone 6S Plus 64GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S 64GB Mô tả ảnh 1 6,490,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S 64GB

  6,490,000 đ

       

  Điện thoại Iphone 6S 64GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S 16GB Mô tả ảnh 1 5,490,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6S 16GB

  5,490,000 đ

       

  Điện thoại Iphone 6S 16GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS 64GB Mô tả ảnh 1 6,590,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS 64GB

  6,590,000 đ

       

  Điện thoại iPhone 6 plus 64GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS 16GB Mô tả ảnh 1 5,690,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 PLUS 16GB

  5,690,000 đ

       

  Điện thoại iPhone 6 plus

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 128GB Mô tả ảnh 1 5,790,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 128GB

  5,790,000 đ

       

  Điện thoại iphone 6 128GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 64GB Mô tả ảnh 1 5,490,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 64GB

  5,490,000 đ

       

  Điện thoại iphone 6 64GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 16GB Mô tả ảnh 1 4,490,000 đ Mua hàng

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 6 16GB

  4,490,000 đ

       

  Điện thoại iphone 6 16GB

  Điện thoại tại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 8 PLUS Mô tả ảnh 1 Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 8 PLUS

  Liên hệ

       

  Điện thoại Iphone 8 plus

  Điện thoại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 8 Mô tả ảnh 2 Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 8

  Liên hệ

       

  Điện thoại Iphone 8

  Điện thoại Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE X Mô tả ảnh 1 Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI IPHONE X

  Liên hệ

       

  Điện thoại Iphone X

  Điện thoại  Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
 • ĐIỆN THOẠI IPHONE 7 Mô tả ảnh 1 Liên hệ

  ĐIỆN THOẠI IPHONE 7

  Liên hệ

       

  Điện thoại Iphone 7

  Điện thoại  Hải Phòng

  • Máy có hình thức đẹp gần như mới.
  • Nguyên bản 100%, tuyệt đối chưa qua sửa chữa.
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 10 ngày đầu.
  • Bảo hành từ 6 - 12 tháng.
  • Khách hàng kiểm tra máy thoải mái trước khi mua.​
Review sản phẩm
Phần mềm máy tính
Thông tin mua hàng & bảo hành
Kết nối với chúng tôi